ارتباط با ما

آدرس : مشهد ، کیلومتر ۵ جاده جدید قوچان

تلفن : ۳۶۵۱۶۷۴۵-۰۵۱

فکس : ۳۶۵۱۶۵۲۸-۰۵۱

همراه : ۰۹۱۵۱۱۵۵۵۶۴ – ۰۹۱۵۵۱۹۴۵۲۸

ایمیل شرکت : info@moj-p.com

ارتباط با کارشناس فنی : mk13581358@yahoo.com

صندوق پستی : ۱۱۱۶-۹۱۷۷۵

وب سایت : www.moj-p.com